xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Phường Sài Đồng thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị tuần 25

Trong tuần 25, UBND phường Sài Đồng tiến hành ký cam kết trên các tuyến phố Sài Đồng, tuyến 5, ngõ 85 Sài Đồng, tổ chức duy trì, xử lý vi phạm trật tự đô thị tại phố Sài Đồng, tuyến đường số 5, chợ 230, chợ Vũ Xuân Thiều, Nguyễn Văn Linh.

Có mặt và chủ trì việc duy trì, xử lý các vi phạm TTĐT do đồng chí Lê Quang Trung - Phó chủ tịch UBND phường, các đồng chí cán bộ Địa chính - Xây dựng phường, các đồng chí TTXD Long Biên, 06 đồng chí tổ TTĐT phường.

Tiếp tục đẩy đuổi các hàng rong, đảm bảo thông thoáng giao thông đi lại, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè lòng đường tại chợ 230, chợ Vũ Xuân Thiều, đường Nguyễn Văn Linh; tuyến 5. Kết quả: Tạm thu giữ 15 biển di động, 01 ô dù, 94 bàn ghế các loại. tại Sài Đồng, ngõ 42.

TT

Địa chỉ vi phạm

Nội dung vi phạm

Kết quả xử lý

1

Hàng rong chợ 230

Lấn chiếm vỉa hè

Duy trì đẩy đuổi các hàng rong

2

Hàng rong chợ Vũ Xuân Thiều

Lấn chiếm vỉa hè

3

Số 12 Sài Đồng

Biển QC di động

Tạm giữ 01 biển di động

4

Số 39 Sài Đồng

Biển QC di động

Tạm giữ 01 biển di động

5

Số 46 Sài Đồng

Biển QC di động

Tạm giữ 01 biển di động

6

Số 87 Sài Đồng

Biển QC di động

Tạm giữ 01 biển di động

7

Số 171 Sài Đồng

Biển QC di động

Tạm giữ 01 biển di động

8

Kiot 44 Sài Đồng

Biển QC di động, lấn chiếm vỉa hè

Tạm giữ 10 biển di động, 01 ô dù, 94 bàn ghế các loại

Đồng chí Lê Quang Trung - Phó chủ tịch UBND phường yêu cầu các tổ khoán quản sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý lập biên bản các trường hợp vi phạm, đảm bảo đường thông, hè thoáng và mỹ quan đô thị trên địa bàn phường.