Thường trực HĐND phường Sài Đồng khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016

                 Danh sách Thường trực HĐND phường Sài Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021