Thông báo

Thông báo Về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện
Ngày đăng 17/04/2018 | 16:33  | Lượt xem: 158

Thời gian tạm ngừng cấp điện từ 08h30 ngày 21 tháng 4 năm 2018. Thời gian dự kiến cấp điện trở lại đến 12 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2018. Xem chi tiết tại đây.