văn bản hướng dẫn về Thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
100/UBND-CĐ V/v Đề nghị LĐLĐ Quận biểu dương, khen thưởng gia đình CNVC tiêu biểu 05/06/2017
145/BC-UBND Báo cáo điển hình của gia đình CNVCLĐ được đề nghị biểu dương 05/06/2017
22/TTr-UBND V/v Đăng ký mô hình, chuyên đề trong phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" năm 2017 26/04/2017
13/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng đột xuất năm 2017 29/03/2017
55/UBND-HĐTĐKT V/v Đề nghị khen thưởng cá nhân HTTNV, HTSXNV tháng 3/2017 24/03/2017
07/QĐ-UBND Quyết định V/v khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2016 17/01/2017
03/QĐ-UBND Quyết định V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2016 09/01/2017
133/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7,8 năm 2016 01/09/2016
124/QĐ-UBND Quyết định Về việc khen thưởng các đơn vị đạt thành tích hoạt động hè phường Sài Đồng năm 2016 12/08/2016
92/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 01/06/2016
90/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2010 - 2016 26/05/2016
99/2014/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/12/2014
06/2014/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên 08/10/2014
65/2014/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 01/07/2014
39/2013/QH13 Luật số 39/2013/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 16/11/2013
42/2010/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 15/04/2010