văn bản hướng dẫn về Thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
148/QĐ-UBND V/v Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội Người cao tuổi năm 2017. 14/11/2017
67/TTr-UBND V/v Đề nghị công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2017 02/11/2017
60/TTr-UBND V/v Đề nghị khen thưởng tổng kết công tác thi đua năm 2017 25/10/2017
287/BC-UBND Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 19/10/2017
109/QĐ-UBND V/v Khen thưởng cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2002 - 2017 10/10/2017
49/TTr-UBND Tờ trình Đề nghị tặng thưởng Giấy khen của UBND quận Long Biên 04/10/2017
130/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào "Người tốt, viêc tốt", tổng kết cuộc thi " Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường Sài Đồng năm 2017 19/09/2017
104/QĐ-UBND V/v Khen thưởng tổng kết phong trào "Người tốt, việc tốt" năm 2017 18/09/2017
158/UBND-HĐTĐKT V/v Đề nghị khen thưởng cá nhân HTTNV, HTSXNV tháng 8/2017 31/08/2017
90/QĐ-UBND Quyết định Về việc khen thưởng các đơn vị đạt thành tích trong hoạt động hè phường Sài Đồng năm 2017 12/08/2017
131/UBND-HĐTĐKT V/v Đề nghị khen thưởng cá nhân HTTNV, HTSXNV tháng 7/2017 26/07/2017
74/QĐ-UBND Quyết định Kiện toàn Hội đồng thi đua - Khen thưởng phường Sài Đồng 24/07/2017
36/TTr-UBND V/v Đề nghị khen thưởng cá nhân có sáng kiến kinh nghiệm năm 2017 19/07/2017
121/UBND-VP V/v Hiệp y đề nghị khen thưởng 04/07/2017
114/UBND-VP V/v xác nhận viêc chấp hành chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương 21/06/2017
113/UBND-VP V/v chấp nhận việc chấp hành chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương 21/06/2017
112/UBND-VP V/v xác nhận việc chấp hành chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương 21/06/2017
01/QĐ-CĐCQ Quyết định V/v khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 21/06/2017
103/UBND-VP V/v Đề nghị công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn "Trường học an toàn - Phong chống tai nạn, thương tích" Năm học 2016 - 2017 09/06/2017
102/UBND-VP V/v Đề nghị công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn "Trường học an toàn - Phòng chống tai nạn, thương tích" Năm học 2016 -2017 09/06/2017