văn bản hướng dẫn về Thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
14/TTr-UBND V/v Đề nghị khen thưởng thành tích trong phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" năm 2018 24/04/2018
82/UBND-VP V/v Đề nghị khen thưởng Cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình 23/04/2018
75/QĐ-UBND V/v khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3 năm 2018 18/04/2018
61/UBND-HĐTĐKT V/v Đề nghị khen thưởng cá nhân HTTNV, HTSXNV tháng 3/2018 29/03/2018
64/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Hội năm 2017 16/03/2018
36/UBND-HĐTĐKT V/v Đề nghị khen thưởng cá nhân HTTNV, HTSXNV tháng 2/2018 27/02/2018
48/UBND-VP V/v xác nhận việc chấp hành chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương 13/02/2018
35/QĐ-UBND Quyết định V/v khen thưởng cá nhân đạt lao động tiên tiến năm 2017 31/01/2018
15/UBND-VP V/v Hiệp y đề nghị khen thưởng 23/01/2018
31/QĐ-UBND Quyết định V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2017 16/01/2018
31/QĐ-UBND Quyết định V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2017 16/01/2018
01/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội LHTN phường Sài Đồng năm 2017 03/01/2018
01/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội LHTN phường Sài Đồng năm 2017 03/01/2018
177/QĐ-UBND V/v khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2015 - 2017 14/12/2017
178/QĐ-UBND V/v khen thưởng các nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1, tháng 5, tháng 12 năm 2017 14/12/2017
176/QĐ-UBND V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác hội và phong trào thi đua hội CCB phường Sài Đồng năm 2017 14/12/2017
236/UBND-VP V/v Đề nghị khen thưởng Cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ 14/12/2017
220/UBND-HĐTĐKT V/v đề nghị khen thưởng cá nhân HTTNV, HTXSNV tháng 11/2017 30/11/2017
174/QĐ-UBND V/v Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội Cựu TNXP năm 2017. 30/11/2017
72/TTr-UBND V/v Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" năm 2017 22/11/2017