văn bản hướng dẫn về Thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
31/QĐ-UBND Quyết định V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2017 16/01/2018
31/QĐ-UBND Quyết định V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2017 16/01/2018
01/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội LHTN phường Sài Đồng năm 2017 03/01/2018
01/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội LHTN phường Sài Đồng năm 2017 03/01/2018
177/QĐ-UBND V/v khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2015 - 2017 14/12/2017
178/QĐ-UBND V/v khen thưởng các nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1, tháng 5, tháng 12 năm 2017 14/12/2017
176/QĐ-UBND V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác hội và phong trào thi đua hội CCB phường Sài Đồng năm 2017 14/12/2017
236/UBND-VP V/v Đề nghị khen thưởng Cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ 14/12/2017
220/UBND-HĐTĐKT V/v đề nghị khen thưởng cá nhân HTTNV, HTXSNV tháng 11/2017 30/11/2017
174/QĐ-UBND V/v Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội Cựu TNXP năm 2017. 30/11/2017
72/TTr-UBND V/v Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" năm 2017 22/11/2017
148/QĐ-UBND V/v Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội Người cao tuổi năm 2017. 14/11/2017
67/TTr-UBND V/v Đề nghị công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2017 02/11/2017
60/TTr-UBND V/v Đề nghị khen thưởng tổng kết công tác thi đua năm 2017 25/10/2017
287/BC-UBND Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 19/10/2017
109/QĐ-UBND V/v Khen thưởng cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2002 - 2017 10/10/2017
49/TTr-UBND Tờ trình Đề nghị tặng thưởng Giấy khen của UBND quận Long Biên 04/10/2017
130/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào "Người tốt, viêc tốt", tổng kết cuộc thi " Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường Sài Đồng năm 2017 19/09/2017
104/QĐ-UBND V/v Khen thưởng tổng kết phong trào "Người tốt, việc tốt" năm 2017 18/09/2017
158/UBND-HĐTĐKT V/v Đề nghị khen thưởng cá nhân HTTNV, HTSXNV tháng 8/2017 31/08/2017