văn bản hướng dẫn về Thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
180/QĐ - UBND Quyết định Về việc khen thưởng “Gia đình văn hóa tiêu biểu” năm 2019 06/11/2019
179/QĐ - UBND QĐ Công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2019 04/11/2019
171/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2019 28/10/2019
257/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng tháng 10 năm 2019 25/10/2019
160/QĐ - UBND Về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9/2019 04/10/2019
241/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng tháng 9 năm 2019 26/09/2019
151/QĐ - UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Khuyến học năm 2018 - 2019 13/09/2019
152/QĐ - UBND Quyết định khen thưởng giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, CSTĐ cấp cơ sở năm học 2018 - 2019 13/09/2019
145/QĐ-UBND Quyết định Kiện toàn Ban chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi 05/09/2019
225/UBND-HKH V/v: Khen thưởng công tác Khuyến học năm 2019 30/08/2019
219/UBND-HĐTĐKT Vv đề nghị khen thưởng cá nhân HTTNV, HTSXNV tháng 8/2019 28/08/2019
124/QĐ-UBND Quyết định Kiện toàn Hội đồng thi đua - Khen thưởng phường Sài Đồng 14/08/2019
121/QĐ-UBND Về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7/2019 08/08/2019
120/QĐ-UBND Về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2019 08/08/2019
195/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng tháng 7 26/07/2019
111/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các đơn vị đạt thành tích hoạt động hè phường Sài Đồng năm 2019 16/07/2019
172/UBND-VP Công văn khen thưởng tháng 6/2019 26/06/2019
97/QĐ-UBND Quyết định Về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2019 18/06/2019
149/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ công chức tháng 5/2019 27/05/2019
149/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ công chức tháng 5/2019 27/05/2019