văn bản hướng dẫn về Thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
39//HĐTĐKT V/v đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020 17/02/2020
58/QĐ - UBND Về việc kiện toàn Hội đồng TĐ-KT phường Sài Đồng năm 2020 14/02/2020
36/UBND-VP Về việc hiệp y đề nghị khen thưởng 13/02/2020
23/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng tháng 01/2020 22/01/2020
3/UBND-VP Công văn về việc đề nghị khen thưởng 03/01/2020
296/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng tháng 12 năm 2019 24/12/2019
191/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2019 05/12/2019
189/QĐ-UBND Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác hội Cựu chiến binh phường Sài Đồng năm 2019 29/11/2019
60/TTr-UBND Tờ trình V/v: Đề nghị khen thưởng thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2019 28/11/2019
188/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân chi Hội Cựu TNXP có thành tích xuất sắc trong năm 2019 27/11/2019
187/QĐ-UBND Quyết định Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân chi Hội Người cao tuổi có thành tích suất sắc trong năm 2019 26/11/2019
280/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng tháng 11 23/11/2019
54/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích cơ quan phường Sài Đồng năm 2019 14/11/2019
53/TTr-UBND Tờ trình về việc giới thiệu tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong hoạt động HĐND phường năm 2019 14/11/2019
184/QĐ-UBND Quyết định công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2019 11/11/2019
181/QĐ - UBND Quyết định Về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác “Hành động vì một Long Biên Xanh, Sạch, Đẹp” năm 2019 06/11/2019
180/QĐ - UBND Quyết định Về việc khen thưởng “Gia đình văn hóa tiêu biểu” năm 2019 06/11/2019
179/QĐ - UBND QĐ Công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2019 04/11/2019
171/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2019 28/10/2019
257/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng tháng 10 năm 2019 25/10/2019