văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2/KH-UBND Công tác của Thường trực HĐND phường năm 2019 16/01/2019
1/HĐND-VP Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 01/2019 05/01/2019
1/BC-HĐND Kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND phường khoá III Nhiệm kỳ 2016 - 2021 03/01/2019
12/HĐND-VP Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 12/2018 30/11/2018
7/TB-HĐND Điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 26/11/2018
17/BC-HĐND Hoạt động của HĐND phường Sài Đồng tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2018 23/11/2018
16/BC-HĐND Kết quả giám sát của Thường trực HĐND phường về thực hiện quy chế dân chủ, quản lý tài chính và thực hiện vệ sinh ATTP trong các nhà trường Sài Đồng 21/11/2018
13/KH-HĐND Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND phường khoá III - Nhiệm kỳ 2016 - 2021 21/11/2018
1/TTr-HĐND Về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân phường Sài Đồng nhiệm kỳ 2016-2021 15/11/2018
6/TB-HĐND Thông báo nội dung, chương trình và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 14/11/2018
11/CV-HĐND V/v gửi báo cáo và kê khai tài sản, thu nhập phục vụ lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7, HĐND phường Sài Đồng 12/11/2018
10/HĐND-VP Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11/2018 05/11/2018
15/BC-HĐND Hoạt động của HĐND phường Sài Đồng năm 2018, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 30/10/2018
14/BC-HĐND oạt động của HĐND phường Sài Đồng tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018 23/10/2018
12/KH-HĐND Giám sát về việc thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018 của UBND phường. 10/10/2018
11/KH-HĐND Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, quản lý tài chính và đảm bảo vệ sinh ATTP trong các nhà trường. 09/10/2018
8/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát về việc thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018 của UBND phường 05/10/2018
7/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát về việc thực hiện quy chế dân chủ, quản lý tài chính và đảm bảo vệ sinh ATTP trong các trường 05/10/2018
9/HĐND-VP Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 10/2018 28/09/2018
13/BC-HĐND Hoạt động của HĐND phường Sài Đồng 9 tháng đầu năm 2018 10/09/2018

hội đồng nhân dân