học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

KẾ HOẠCH Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII
Ngày đăng 22/03/2017 | 11:11  | Lượt xem: 678

Kế hoạch học tập chuyên đề toàn khoá “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Xem chi tiết tại đây