hoạt động khối chính quyền

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Sài Đồng triển khai kế hoạch sơ tuyển nghĩa vụ quân sự phường năm 2020
Ngày đăng 03/10/2019 | 14:55  | Lượt xem: 14

Sáng ngày 3/10/2019 Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) phường triển khai kế hoạch sơ tuyển nghĩa vụ quân sự phường năm 2020 đến 22 tổ dân phố.

Dự chủ trì có đồng chí Lê Quang Trung - Phó chủ tịch UBND phường, đồng chí Lê Thanh Tùng - Phó chủ tịch HĐNVQS - Chỉ huy trưởng quân sự phường cùng các ông bà đại diện HĐNVQS phường và 22 ông bà tổ trưởng dân phố.

Đồng chí Lê Quang Trung - Phó chủ tịch UBND đã thay mặt UBND đọc quyết định kiện toàn HĐNVQS phường và thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng chí Lê Thanh Tùng triển khai kế hoạch sơ tuyển NVQS và thông báo thời gian các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự nhằm phân loại chính xác các công dân trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS. Thông qua sơ tuyển ở tổ dân phố và kết luận của Hội đồng NVQS phường, nâng cao chất lượng, sức khoẻ cho công dân chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020. Qua đó đẩy mạnh công khai, dân chủ, công bằng, đúng Luật cũng như hạn chế việc gọi khám những công dân trong diện được miễn, tạm hoãn thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Đối tượng nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ sinh từ ngày 01/3/1995 đến ngày 01/03/2002. Đối với các công dân đã tốt nghiệp có trình độ cao đẳng đại học độ tuổi gọi nhập ngũ tính từ ngày 01/3/1993 có hộ khẩu thường trú, tạm trú đã đăng ký NVQS trên địa bàn phường Sài Đồng. Nội dung sơ tuyển gồm: Sơ tuyển về chính trị, đạo đức: Tiêu chuấn, chính trị đạo đức thực hiện theo thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của liên bộ Quốc phòng - Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, trình tự, thủ tục tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội. Sơ tuyển về sức khoẻ: Tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện theo thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT- BYT- BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khoẻ thực hiện NVQS và Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 4/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Về trình độ văn hoá: Tuyển chọn những công dân có trình độ văn hoá từ lớp 8 trở lên. Xét các đối tượng miễn, tạm hoãn nhập ngũ: Tiêu chuẩn miễn, tạm hoãn nhập ngũ thực hiện theo điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Tại hội nghị đồng chí phó chủ tịch UBND phường đề nghị HĐNVQS và các tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, chú ý đối tượng công dân trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020.  Đôn đốc công dân đến sơ tuyển tại phường cũng như chấp hành nghiêm lệnh gọi khám tuyển NVQS tại Quận. Căn cứ vào lịch sơ tuyển và danh sách nam công dân trong độ tuổi SSNN đã được Ban CHQS phường gửi xuống. Xét duyệt từng công dân trong độ tuổi SSNN, phân loại chất lượng và lập 07 mẫu biểu danh sách, biên bản hội nghị báo cáo Ban CHQS phường.