hoạt động khối chính quyền

UBND phường Sài Đồng triển khai phương án giảm nghèo trên địa bàn phường năm 2020
Ngày đăng 16/02/2020 | 17:38  | Lượt xem: 46

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy phường Sài Đồn về việc triển khai phương án giảm nghèo năm 2020, ngày 14/02/2020, tại phòng họp A3, UBND phường Sài Đồng đã tổ chức triển khai phương án giảm nghèo tới các thành viên Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường Sài Đồng.

Dự hội nghị và chủ trì hội nghị đồng chí Vũ Tiến Hưng- Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường Sài Đồng, các đồng chí trong Ban trợ giúp người nghèo phường Sài Đồng.

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND phường Sài Đồng, đồng chí Đinh Việt Cường - Công chức Văn Hóa - Xã hội phụ trách lao động thương binh xã hội phường đã trình bày tới toàn thể các đồng chí trong Ban trợ giúp người nghèo phường Sài Đồng về phương án giảm nghèo với công tác giảm nghèo năm 2020. Theo đó năm 2020 là năm phường Sài Đồng trên cơ sở chỉ tiêu của quận giao là thực hiện giảm 5 hộ nghèo thì phường sẽ phấn đấu đến cuối năm không còn hộ nghèo vượt  chỉ tiêu quận giao để lập thành tích.

Đ/c Đinh Việt Cường - Công chức Văn Hóa -  Xã hội trình bày
phương án giảm nghèo trên địa bàn phường năm 2020

Theo phương án xây dựng trong năm 2020, phường sẽ tập trung bằng các giải pháp hỗ trợ để 7 hộ gia đình có thể thoát nghèo. Trong đó có 01 hỗ trợ về tìm kiếm việc làm, còn 6 hộ gia đình không thể tự thoát nghèo phường sẽ thực hiện giải pháp xã hội hóa từ các các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội đề có nguồn kinh phí trợ cấp hàng tháng cho các hộ gia đình đàm bảo cho mỗi gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên 1,4 triệu đồng. Cũng trong phương án đã giao cụ thể mức vận động kinh phí cho các đoàn thể: Mặt trận tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ,  Đoàn thanh niên và các tổ chức khác như Công đoàn cơ quan, Hội chữ thập đỏ, Công an phường Sài Đồng. Số tiền vận động của mỗi tổ chức trên sẽ đem trợ cấp cho từng gia đình cụ thể trên địa bàn.

Trên cơ sở phương án đưa ra, các thành viên Ban chỉ đạo có sự bàn bạc thảo luận: Mặt trận tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên và các tổ chức khác như Công đoàn cơ quan, Hội chữ thập đỏ, Công an phường Sài Đồng được giao chỉ tiêu đều đồng ý thống nhất cao./.