hoạt động khối chính quyền

Phường Sài Đồng giao ban ứng dụng công nghệ thông tin tháng 02; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2020
Ngày đăng 13/02/2020 | 09:17  | Lượt xem: 46

Chiều ngày 12 tháng 02 năm 2020, tại phòng họp A3, Phường Sài Đồng tổ chức hội nghị giao ban ban chỉ đạo mô hình CQĐT, mô hình tiếp nhận và trả kết quả TTHC phường tháng 2 năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2020.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đặng Đức CườngBí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo; Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó chủ tịch UBND, phó ban chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT);  Ban biên tập (BBT) Cổng thông tin điện tử kiêm biên tập Đài truyền thanh. Hội nghị tiến hành thảo luận việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện mô hình Cơ quan điện tử, Mô hình hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của phường năm 2020; thảo luận các nội dung và bàn các giải pháp khắc phục các tồn tại sau đánh giá mô hình CQĐT phường tháng 2 năm 2020; nâng cao chất lượng tin bài trên Cổng thông tin điện tử Quận, phường; mô hình thực hiện trả kết quả thủ tục hành chính; việc thực hiện công khai các quy trình giải quyết nội bộ của UBND phường trên phần mềm nội bộ google driver của UBND phường trong năm 2020. Hội nghị đã có 2 ý kiến, các ý kiến đóng góp nâng cao chất lượng tin bài trên Cổng TTĐT phường và mô hình bộ phận Một cửa thân thiện, gần dân. Tập trung khắc phục ngay những tồn tại sau đánh giá kết quả thực hiện mô hình CQĐT tháng 2 năm 2020 của từng bộ phận.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Hồng NhungPhó Chủ tịch UBND, phó ban chỉ đạo nhấn mạnh đề nghị thành viên ban chỉ đạo mô hình CQĐT, biên tập xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân, khắc phục ngay các tồn tại của cả hai khối trong tháng 2 năm 2020; tập trung đóng góp ý kiến vào việc ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện mô hình Cơ quan điện tử, Mô hình hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của phường năm 2020. Hoàn thiện những nội dung còn thiếu và phân công rõ người, rõ việc.

Kết luận tại Hội nghị đồng chí Đặng Đức Cường Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo ƯDCNTT. Đề nghị thành viên Ban chỉ đạo dụng công nghệ thông tin (ƯDCNTT); Ban biên tập (BBT) Cổng thông tin điện tử kiêm biên tập Đài truyền thanh phường trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong tháng; xác định rõ trách nhiệm cá nhân xây dựng lộ trình thời gian cụ thể ngay từ những ngày đầu của tháng  tập trung để nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử và tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả mô hình cơ quan điện tử  và mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính phường. Giao đồng chí thường trực ban chỉ đạo ban biểu danh mục xử lý công việc trên từng phần mềm cho các bộ phận thực hiện theo tiêu chí năm 2019 của quận; bám sát thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện mô hình cơ quan điện tử, mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính phường Sài Đồng năm 2020.