hoạt động khối chính quyền

Họp giao ban Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin phường Sài Đồng tháng 1 năm 2020
Ngày đăng 17/01/2020 | 08:55  | Lượt xem: 44

Chiều ngày 16/01/2020, tại phòng họp A3 UBND phường Sài Đồng đã diễn ra cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tháng 01 năm 2020. Đánh giá kết quả hoạt động tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2020

Chủ trì buổi giao ban đồng chí Vũ Tiến Hưng - Chủ tịch UBND phường – Phó ban chỉ đạo Công nghệ thông tin (CNTT).  Cùng các đồng chí thành viên ban chỉ đạo Công nghệ thông tin phường.

Tại buổi giao ban, Ban chỉ đạo CNTT đã nghe đồng chí Hoàng Thanh Huệ - cán bộ CNTT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020. Đánh giá kết quả hoạt động theo dự thảo tiêu chí thực hiện mô hình cơ quan điện tử, Mô hình tiếp nhận và trả kết quả phường năm 2020. Trong công tác chỉ đạo điều hành, ban chỉ đạo đã tổ chức họp định kỳ 01 tháng 01 lần; tổ chức họp giao ban Ban biên tập tin, bài một tháng 01 lần và ban hành định hướng tin, bài hàng tuần. Cán bộ CNTT đã báo cáo nội dung, tình trạng sử dụng, hoạt động của các phần mềm đang triển khai như phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phần mềm tiếp dân và khiếu nại tố cáo, phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, phần mềm quản lý nhân sự,  phần mềm lotus note 8.5, phần mềm quản lý Đảng viên, phần mềm thu nộp Đảng phí, các phần mềm Misa về tài chính kế toán.

Đồng chí Vũ Tiến Hưng – Chủ tịch UBND – Phó ban chỉ đạo CNTT đã kết luận sau cuộc họp:

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành:

 - Yêu cầu đồng chí thường trực thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của quận, dựa vào dự thảo khung mô hình cơ quan điện tử quận ban hành kế hoạch CNTT năm 2020.

 - Kiện toàn lại BCĐ mô hình CQĐT, Ban biên tập ĐTT, phân công rõ người, rõ việc từng chuyên mục.

- Vận động các tổ trưởng, bí thư được cấp mail công vụ sử dụng lấy tiêu chí điểm thưởng cho mô hình năm 2020.

2. Hoạt động cổng thông tin điện tử:

- Ban biên tập tiếp tục duy trì hoạt động, định hướng tin bài hàng tuần, đảm bảo đủ theo tiêu chí.

- Khuyến khích các tổ dân phố và đơn vị hiệp quản viết và gửi tin bài đăng trên Cổng TTĐT quận, phường.

3. Về các phần mềm ứng dụng

- Giao đồng chí  Hoàng Thanh Huệ cập nhật đầy đủ dữ liệu trong phần mềm quản lý nhân sự.

4. Hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC

- Tiếp tục duy trì mô hình theo quyết định 07/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện mô hình một cửa thân thiện, gần dân

- Duy trì thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thành phố và quận.

5. Về cơ sở vật chất & điều kiện đảm bảo

- Giao đồng chí Huệ - CNTT tiếp tục duy trì ổn định hệ thống CNTT trong cơ quan, cài đặt phần mềm Virus để đảm bảo an toàn an ninh mạng trong cơ quan.