hoạt động khối chính quyền

UBND phường Sài Đồng tổ chức đánh giá, phân loại CB, CC, VC, LĐHĐ năm 2019
Ngày đăng 08/12/2019 | 16:55  | Lượt xem: 89

Thực hiện Kế hoạch số 401/KH-UBND của UBND quận Long Biên ngày 29/11/2019 về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ năm 2019, ngày 03 tháng 12 năm 2018, tại phòng họp A3, UBND phường Sài Đồng tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2019.

Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Vũ Tiến Hưng - Chủ tịch UBND phường; đồng chí Hồ Việt Phúc - Phó chủ tịch UBND phường; toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc UBND phường, các đồng chí thành viên Ban chỉ huy quân sự phường.

Tại cuộc họp đồng chí Hồ Việt Phúc  - Phó Chủ tịch UBND phường phổ biến các nội dung trong Kế hoạch số 401/KH-UBND của UBND quận Long Biên ngày 29/11/2019 về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ năm 2019.

Đ/c Hồ Việt Phúc  - Phó Chủ tịch UBND phường phổ biến các nội dung
Kế hoạch số 401/KH-UBND của UBND quận Long Biên

Sau khi nghe phổ biến hướng dẫn các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác năm 2019 trước cuộc họp và xin ý kiến tham gia góp ý của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ  của UBND phường. Tại  cuộc  họp tập thể cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ  đã thảo luận và đóng góp ý kiến góp ý với tinh thần chia sẻ, chân thành với mục đích giúp các đồng nghiệp khắc phục được điểm yếu phát huy được điểm mạnh để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ năm 2020.

Các đồng chí CB,CC,VC,NLĐ tự đánh giá tại cuộc họp

Cũng tại cuộc họp sau khi nghe toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác năm 2019 và tổng hợp các ý kiến thảo luận góp ý, đồng chí Chủ tịch UBND phường kết luận đánh giá cụ thể từng đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ phường, cụ thể tại cuộc họp đánh giá UBND phường Sài Đồng năm 2019 có 17 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ./.