hoạt động khối chính quyền

HĐND phường Sài Đồng họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 18/11/2019 | 12:55  | Lượt xem: 113

Sáng ngày 18/11/2019, tại Phòng họp A3, HĐND phường Sài Đồng tổ chức họp thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Dự họp có  đồng chí Lương Hồng Lân - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; đồng chí Hoàng Văn Tiến - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; đồng chí Vũ Tiến Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Sài Đồng.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lương Hồng Lân - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường đã khái quát nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân phường Sài Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Hoàng Văn Tiến - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân phường đã thông báo cụ thể thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức và nội dung, chương trình, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân phường Sài Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí đã yêu cầu UBND phường và các ban của HĐND phường chuẩn bị các báo cáo phụ vụ kỳ họp bao gồm Báo cáo của UBND phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Tờ trình về phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019 dự toán phân bổ thu-chi ngân sách 2020; Báo cáo tổng hợp các kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân phường; Các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND phường; Thông báo của Uỷ ban MTTQ phường về tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Tại cuộc họp các đồng chí dự họp đều thống nhất với thời gian, địa điểm, nội dung chương trình kỳ họp, có 03 ý kiến phát biểu xây dựng nội dung chương trình kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân phường Sài Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Qua các ý kiến phát biểu Thường trực HĐND phường Sài Đồng thống nhất kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân phường Sài Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được tổ chức họp trong 1 ngày, khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26/12/2019./.