Danh sách khen thưởng

Danh sách khen thưởng Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; công chức được phân công tiếp dân, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại tố cáo hoàn thành tốt/hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2018

Ngày đăng 10/07/2018 | 09:24  | Lượt xem: 153
Danh sách khen thưởng Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; công chức được phân công tiếp dân, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại tố cáo hoàn thành tốt/hoàn thành xuất sắc...

Danh sách khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2017

Ngày đăng 16/01/2018 | 04:50  | Lượt xem: 229
Danh sách khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2017. Xem chi tiết tại đây.

Danh sách khen thưởng các nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1, tháng 5, tháng 12 năm 2017

Ngày đăng 15/12/2017 | 09:04  | Lượt xem: 182
Danh sách khen thưởng các nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1, tháng 5, tháng 12 năm 2017. Xem chi tiết tại đây.

Danh sách khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2015 - 2017

Ngày đăng 15/12/2017 | 09:01  | Lượt xem: 178
Danh sách khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2015 - 2017. Xem chi tiết tại đây.

Danh sách khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác hội CCB phường năm 2017

Ngày đăng 15/12/2017 | 08:55  | Lượt xem: 250
Danh sách khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác hội CCB phường năm 2017. Xem chi tiết tại đây.

Danh sách các cá nhân "Người tốt, việc tốt" năm 2017

Ngày đăng 21/09/2017 | 03:37  | Lượt xem: 306
Danh sách các cá nhân "Người tốt, việc tốt" năm 2017. Xem chi tiết tại đây.

Danh sách khen thưởng Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; công chức được phân công tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo hoàn thành tốt/hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2017

Ngày đăng 14/09/2017 | 03:16  | Lượt xem: 205
Danh sách khen thưởng Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; công chức được phân công tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo hoàn thành tốt/hoàn thành xuất sắc...

Danh sách khen thưởng các đơn vị đạt thành tích hoạt động hè phường Sài Đồng năm 2017

Ngày đăng 17/08/2017 | 03:24  | Lượt xem: 176
Danh sách khen thưởng các đơn vị đạt thành tích hoạt động hè phường Sài Đồng năm 2017. Xem chi tiết tại đây.

Danh sách biểu dương cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017

Ngày đăng 25/06/2017 | 10:17  | Lượt xem: 189
Danh sách biểu dương cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017. Xem chi tiết tại đây.

Danh sách các tập thể đạt TDP văn hóa, tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016

Ngày đăng 23/01/2017 | 03:24  | Lượt xem: 342
Danh sách các tập thể đạt TDP văn hóa, tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016. Xem chi tiết tại đây.

Danh sách các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016

Ngày đăng 13/01/2017 | 08:56  | Lượt xem: 434
Danh sách các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016. Xem chi tiết tại đây.

Danh sách khen thưởng các đơn vị đạt thành tích hoạt động hè phường Sài Đồng năm 2016

Ngày đăng 17/08/2016 | 03:59  | Lượt xem: 301
Danh sách khen thưởng các đơn vị đạt thành tích hoạt động hè phường Sài Đồng năm 2016. Xem chi tiết tại đây.

Danh sách khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 13/06/2016 | 08:46  | Lượt xem: 372
Danh sách khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Xem chi tiết tại đây

Quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5 và tháng 6/2015 phường Sài Đồng

Ngày đăng 31/07/2015 | 12:53  | Lượt xem: 505
Ngày 27/7/2015, UBND phường Sài Đồng đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-UBND về việc biểu dương và thưởng đối với cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5 và tháng 6 năm 2015   ...

Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào “Tuổi cao gương sáng” giai đoạn 2010-2015

Ngày đăng 31/07/2015 | 12:33  | Lượt xem: 378
Ngày 21/4/2015, UBND phường Sài Đồng đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc biểu dương các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong phong trào "Tuổi cao gương sáng" giai đoạn...

Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác thi đua năm 2014

Ngày đăng 31/07/2015 | 12:31  | Lượt xem: 191
Ngày 27/01/2015, UBND phường Sài Đồng đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND về việc biểu dương các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong công tác thi đua năm 2014   ...

Quyết định khen thưởng đoàn viên công đoàn phường đạt thành tích trong hoạt động Công đoàn năm 2014

Ngày đăng 31/07/2015 | 12:26  | Lượt xem: 285
Ngày 23/01/2015, UBND phường Sài Đồng đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc biểu dương và thưởng đối với cá nhân đạt thành tích trong hoạt động Công đoàn năm 2014   Danh...

Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích trong hoạt động MTTQ năm 2014

Ngày đăng 30/07/2015 | 11:31  | Lượt xem: 274
Ngày 13/01/2015, UBND phường Sài Đồng đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc  khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích trong hoạt động MTTQ năm 2014   Danh sách...