Danh sách Đại biểu HĐND phường Sài Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Danh sách Đại biểu HĐND phường Sài Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021