công tác đảng

Ủy ban kiểm tra Quận ủy giám sát công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kì 2020-2025 của Đảng ủy phường Sài Đồng.
Ngày đăng 30/10/2019 | 15:33  | Lượt xem: 107

Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2019, thực hiện Quyết định số 1028-QĐ/QU ngày 24/9/2019 của Quận ủy Long Biên, đoàn giám sát của Quận ủy đã tiến hành việc giám sát công tác chuẩn bị Đại hội gắn với Quy định 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định công tác kiểm tra, giám sát.

Chủ trì buổi kiểm tra giám sát có đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ nhiệm UBKT, đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó trưởng ban tuyên giáo quận ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Long – Phó Ban Tổ chức Quận ủy cùng các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra giám sát. Đại diện phường có đồng chí Lương Hồng Lân – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND, đồng chí Lê Thị Hiền – Phó Bí thường Thường trực Đảng ủy, đồng chí Vũ Tiến Hưng Chủ tịch UBND cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ phường.

Tại buổi giám sát, đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVTV, chủ nhiệm UBKT tuyên bố lý do và triển khai chương trình, nội dung buổi giám sát về công tác chuẩn bị Đại hội và Quy định 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Quán triệt và gợi ý một số nội dung để Đảng ủy phường và đồng chí Bí thư Đảng ủy được giám sát báo cáo kết quả công tác chuẩn bị đại hội.

Đồng chí Lương Hồng Lân – Bí thư Đảng ủy phường đã thay mặt BCH Đảng bộ trình bày báo cáo kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch chuẩn bị đại hội và Quy định 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị của Đảng ủy (Báo cáo số  363-BC/ĐU ngày 09/10/2019 ) và báo cáo kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch chuẩn bị đại hội và Quy định 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị của cá nhân đồng chí với vai trò Bí thư Đảng ủy.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lâm – Phó trưởng ban tuyên giáo quận ủy đánh giá công tác tuyên truyền của Đảng ủy phường về việc học tập nghị quyết năm 2018, 2019 đã có những chuyển biến tích cực: chuẩn bị thời gian, lớp học, báo cáo viên có chất lượng tốt. Đảng ủy phường cũng đã chủ động xây dựng Kế hoạch để quán triệt chỉ thị 35-CT/TW, mời báo cáo viên; triển khai kế hoạch 198 của Quận ủy. Tuy nhiên cần làm rõ về việc thực hiện Đề án 15: hình thức tuyên truyền tới nhân dân (đài truyền thanh, tổ chức hội nghị); tình hình dư luận của nhân dân đối với việc sáp nhập; việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đề án người hoạt động kiêm nhiệm. Có 9 ý kiến thảo luận tại buổi giám sát về việc thực hiện KH 102, 186, chuẩn bị nhân sự cấp chi bộ, đề cương báo cáo chính trị.

Kết thúc buổi giám sát, đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Chủ nhiệm UBKT Quận ủy chỉ đạo  công tác chuẩn bị báo cáo phục vụ giám sát đảm bảo theo yêu cầu của Đoàn, Quận ủy giao công an xuống làm hồ sơ giấy tờ cho nhân dân. Trong đề án kiêm nhiệm vận dụng hợp lý để đảm bảo tình hình ổn định nhất cho cơ sở. Đảng ủy phường tăng cường quan tâm hơn công tác nắm tình hình tư tưởng của đảng viên và nhân dân trong Đảng bộ phường.

Thay mặt Đảng ủy phường, đồng chí Lương Hồng Lân – Bí thư Đảng ủy phường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn giám sát và trong thời gian tới sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và tiếp tục tổ chức thực hiện tốt.