công tác đảng

Chi bộ cơ quan phường sinh hoạt thường kỳ tháng 04/2019
Ngày đăng 05/04/2019 | 13:54  | Lượt xem: 114

Vào hồi 9 giờ 30 sáng ngày 05/4/2019, chi bộ cơ quan phường tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 3 năm 2019. Chủ trì hội nghị đồng chí Lê Thị Hiền – Bí thư chi bộ, đảng viên chi bộ 22 đồng chí, vắng mặt 8 đồng chí có lý do.

Đồng chí Lê Thị Hiền thông qua dự thảo nghị quyết tháng 4 năm 2019 do cấp ủy chi bộ xây dựng. Dự thảo đánh giá kết quả đạt được trong tháng 3: tình hình an ninh trật tự ổn định, đảng viên chi bộ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ chuyên môn, đánh giá tháng  23 đảng viên chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 đã được hoàn thành tốt như: Tổ chức thành công hội nghị nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2019; Các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức sơ kết nhiệm vụ công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2; triển khai tổng điều tra dân số trên toàn địa bàn theo tiến độ trên giao. Duy trì tốt mô hình cơ quan điện tử; mô hình tiếp dân; mô hình chuẩn tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Công tác xây dựng đảng được quan tâm, các đảng viên đã hoàn thành xây dựng kế hoạch tu dưỡng năm 2019 nộp về cấp ủy và niêm yết tại nơi làm việc. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã được tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên chi bộ, không có đảng viên vi phạm. Tuy nhiên còn một số tồn tại như công tác chuẩn bị hội nghị còn nhiều sơ suất; việc tuyên truyền cho tổng điều tra dân số còn hạn chế

Về nhiệm vụ công tác tháng 4, nghị quyết chi bộ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30/4 và 1/5; Hội Liên hiệp thanh niên phường tổ chức đại hội nhiệm kỳ cần có sự quan tâm của lãnh đạo UBND phường và đảng viên cơ quan trong việc chuẩn bị kinh phí và cơ sở vật chất. Tiếp tục duy trì các mô hình chuẩn về tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân, mô hình cơ quan điện tử; tăng cường ra quân giữ gìn Vệ sinh môi trường, trật tự đô thị. Thực hiện đúng tiến độ cuộc tổng điều tra dân số;

Hội nghị đã tiếp nhận 2 ý kiến đóng góp xây dựng chi bộ về việc kết nạp đảng viên mới và chuẩn bị cho đại hội Hội liên hiệp thanh niên phườngd.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Thị Hiền bí thư chi bộ kết luận đề nghị đảng viên chi bộ cơ quan nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế, thực hiện tốt công tác chuyên môn, thực hành nghiêm tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Nghị quyết chi bộ tháng 4 đã được 100% đảng viên chính thức dự họp biểu quyết thông qua.