Giới thiệu chung về Công an

                                      CÔNG AN PHƯỜNG SÀI ĐỒNG

    Thông tin chung:

            Tên đơn vị: Công an phường Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

            Địa chỉ:649 đường Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

            Điện thoại:(04) 3.8276267

    Ban chỉ huy Công an phường gồm 04 đồng chí

+ Đ/c Trung tá: Nguyễn Như Thành - Trưởng CAP.

+ Đ/c Trung tá: Trần Văn Tĩnh         - Phó trưởng CAP

+ Đ/c Trung tá: Trần Văn Tung        - Phó trưởng CAP

+ Đ/c Trung tá: Nguyễn Tiến Hùng   - Phó trưởng CAP

Với chức năng, nhiệm vụ chính là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Trong những năm qua, Công an phường đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quản lý giáo dục tội phạm; tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường và trực tiếp chỉ đạo phong trào toàn dân phòng chống tội phạm; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn phường. Cán bộ, chiến sỹ công an phường làm nòng cốt giúp chính quyền quản lý trật tự đô thị và trật tự xã hội. Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường theo dõi và phụ trách tổ bảo vệ dân phố quản lý đô thị và lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng. Chính vì vậy, Công an phường tư khi thành lập đến nay đều hoàn toàn xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền danh hiệu đơn vị quyết thắng.

Các đơn vị hiệp quản