thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng Quản lý khu vui chơi, nhân viên khu vui chơi, nhân viên part time

Ngày đăng 05/08/2019 | 03:54  | Lượt xem: 65
Thông tin tuyển dụng Quản lý khu vui chơi, nhân viên khu vui chơi, nhân viên part time. Xem chi tiết tại đây:

Thông báo về việc triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019

Ngày đăng 29/03/2019 | 04:06  | Lượt xem: 112
Thông báo về việc triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

Hướng dẫn thông báo chỉ tiêu tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã và phiếu đăng ký dự tuyển công chức viên chức viên chức, viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 19/03/2019 | 09:44  | Lượt xem: 80
Hướng dẫn thông báo chỉ tiêu tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã và phiếu đăng ký dự tuyển công chức viên chức viên chức, viên chức giáo dục năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo về việc tuyển dụng công chức phường năm 2019

Ngày đăng 19/03/2019 | 09:05  | Lượt xem: 61
Thông báo về việc tuyển dụng công chức phường năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo chi tiêu thi tuyển và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức Quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 19/03/2019 | 09:02  | Lượt xem: 48
Thông báo chi tiêu thi tuyển và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức Quận Long Biên năm 2019. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Ngày đăng 18/01/2019 | 08:39  | Lượt xem: 121
Thông báo về việc tuyển dụng lao động. Xem chi tiết tại đây.

Tuyển thực tập sinh du học tại Nhật Bản

Ngày đăng 04/10/2018 | 10:19  | Lượt xem: 142
Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 3 năm 2018. xem chi tiết tại đây :

Thông báo tuyển dụng công nhân may cho hãng thời trang NEM

Ngày đăng 11/04/2018 | 04:15  | Lượt xem: 170
Thông báo tuyển dụng công nhân may cho hãng thời trang NEM. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Ngày đăng 28/02/2018 | 04:47  | Lượt xem: 167
Thông báo về việc tuyển dụng lao động. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Ngày đăng 03/02/2018 | 09:22  | Lượt xem: 162
Thông báo về việc tuyển dụng lao động. Xem chi tiết tại đây.

Thông tin tuyển dụng của tập đoàn Vingroup

Ngày đăng 15/12/2017 | 09:24  | Lượt xem: 152
Thông tin tuyển dụng của tập đoàn Vingroup. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 02/10/2017 | 04:06  | Lượt xem: 190
Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại quận Long Biên năm 2017. Xem...

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Ngày đăng 04/08/2017 | 04:40  | Lượt xem: 300
Thông báo về việc tuyển dụng lao động. Xem chi tiết tại đây:

Thông báo tuyển dụng

Ngày đăng 01/11/2015 | 10:53  | Lượt xem: 296
Công ty cổ phần Vinagor thông báo tuyển dụng

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển đặc cách, thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức giáo dục

Ngày đăng 30/09/2015 | 10:57  | Lượt xem: 496
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển đặc cách, thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển

Lịch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2015

Ngày đăng 17/09/2015 | 11:01  | Lượt xem: 570
Lịch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2015

Thông báo kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên

Ngày đăng 11/08/2015 | 09:12  | Lượt xem: 484
Ngày 06/8/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên ra Thông báo số 02/TB-HĐTD về kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung...

Thông báo Chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Quận Long Biên năm 2015

Ngày đăng 31/07/2015 | 05:44  | Lượt xem: 505
Ngày 15/01/2015, UBND quận Long Biên ra Thông báo số 64/TB-UBND về Chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Quận Long Biên năm 2015, chi tiết vui lòng xem tại đây

Chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển công chức Quận Long Biên năm 2015

Ngày đăng 15/01/2015 | 01:00  | Lượt xem: 441
Chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển công chức Quận Long Biên năm 2015

Thông báo về việc xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự phường năm 2014

Ngày đăng 14/09/2014 | 11:34  | Lượt xem: 240
Ủy ban nhân dân quận Long Biên thông báo xét tuyển chức danh chỉ huy trưởng quân sự phường năm 2014 như sau: