Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số: 01 - LCT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND phường tuần 01.2018 02/01/2018
LT 52 - LCT/ĐU Lịch công tác tuần 52.2017 của Đảng ủy - HĐND - UBND phường 25/12/2017
LT 51 - LCT/ĐU Lịch Công tác tuần 51. 2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND phường 18/12/2017
LT 50 - LCT/ĐU Lịch công tác tuần 50.2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND phường Sài Đồng 11/12/2017
LT 49 - LCT/ĐU Lịch tuần 49 Đảng ủy 04/12/2017
LT 48 - LCT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ tuần 48.2017 27/11/2017
Số: 47 - LCT/ĐU Lịch công tác tuần 47 của phường Sài Đồng 20/11/2017
Số: 46 - LCT/ĐU Lịch công tác tuần 46 của ĐU - HĐND - UBND 13/11/2017
Số: 45 - LCT/ĐU Lịch tuần 45 của ĐU - HĐND - UBND phường Sài Đồng 06/11/2017
44 - LCT/UBND Lịch công tác tuần Đảng ủy - HĐND- UBND phường Sài Đồng 30/10/2017
43/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 43/2017 23/10/2017
42/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 42/2017 16/10/2017
41/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 41/2017 09/10/2017
40/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 40/2017 02/10/2017
40/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 40/2017 02/10/2017
39/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 39/2017 25/09/2017
38/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 38/2017 18/09/2017
37/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 37/2017 11/09/2017
36/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 36/2017 06/09/2017
35/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 35/2017 29/08/2017