Lịch công tác tuần

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
43/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 43/2017 23/10/2017 Lương Hồng Lân
42/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 42/2017 16/10/2017 Vũ Tiến Hưng
41/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 41/2017 09/10/2017 Vũ Tiến Hưng
40/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 40/2017 02/10/2017 Vũ Tiến Hưng
40/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 40/2017 02/10/2017 Vũ Tiến Hưng
39/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 39/2017 25/09/2017 Vũ Tiến Hưng
38/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 38/2017 18/09/2017 Vũ Tiến Hưng
37/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 37/2017 11/09/2017 Vũ Tiến Hưng
36/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 36/2017 06/09/2017 Vũ Tiến Hưng
35/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 35/2017 29/08/2017 Vũ Tiến Hưng
34/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 34/2017 21/08/2017 Vũ Tiến Hưng
33/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 33/2017 14/08/2017 Vũ Tiến Hưng
32/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 32/2017 08/08/2017 Vũ Tiến Hưng
31/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 31/2017 31/07/2017 Vũ Tiến Hưng
29/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 29/2017 17/07/2017 Vũ Tiến Hưng
27/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 27/2017 03/07/2017 Vũ Tiến Hưng
26/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 26/2017 26/06/2017 Vũ Tiến Hưng
25/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 25/2017 19/06/2017 Vũ Tiến Hưng
24/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 24/2017 12/06/2017 Vũ Tiến Hưng
23/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 23/2017 05/06/2017 Vũ Tiến Hưng