Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
43-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 43 TỪ NGÀY 22/10/2018 - 28/10/2018. 22/10/2018
42-LCT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND- UBND- MTTQ và các đoàn thể phường Sài Đồng tuần 42 từ ngày 15/10/2018-21/10/2018 15/10/2018
41-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 41 TỪ NGÀY 08/10/2018 –14 /10/2018 08/10/2018
40-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 40 TỪ NGÀY 01/10/2018 – 07/10/2018 01/10/2018
39-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 39 TỪ NGÀY 24/09/2018 – 30/09/2018 24/09/2018
38-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 38 TỪ NGÀY 17/09/2018 – 21/09/2018 17/09/2018
38-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 38 TỪ NGÀY 17/09/2018 – 21/09/2018 17/09/2018
36-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 36 04/09/2018
35-LCT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy- HĐND- UBND- MTTQ và các đoàn thể phường Sài Đồng tuần 35 27/08/2018
34-LCT/ĐU Lịch công tác tuần 34 Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường Sài Đồng. 20/08/2018
33 - LCT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường Sài Đồng tuần 33/2018. 13/08/2018
32- LCT/ĐU Lịch công tác tuần 32 06/08/2018
31- LCT/ĐU LỊch công tác Đảng ủy - HĐND- HĐND - UBMTTQ các đoàn thể tuần 31 30/07/2018
30-LCT/DU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường Sài Đồng tuần 30/2018. 23/07/2018
29-LCT/ĐU Lịch công tác ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – MTTQ và các đoàn thể Phường Sài Đồng tuần 29.2018 16/07/2018
28-LCT/ĐU Lịch công tác ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – MTTQ và các đoàn thể Phường Sài Đồng tuần 28.2018 09/07/2018
27-LCT/ĐU Lịch công tác ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – MTTQ và các đoàn thể Phường Sài Đồng tuần 27.2018 02/07/2018
26-LCT/ĐU Lịch công tác ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – MTTQ và các đoàn thể Phường Sài Đồng tuần 26.2018 25/06/2018
25-LCT/ĐU Lịch công tác ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – MTTQ và các đoàn thể Phường Sài Đồng tuần 25.2018 18/06/2018
24-LCT/ĐU Lịch công tác ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – MTTQ và các đoàn thể Phường Sài Đồng tuần 24.2018 11/06/2018