văn bản quy chế dân chủ

Hiển thị 1 - 20 trong 26 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
224/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 8/2019 30/08/2019
202/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 7/2019 31/07/2019
177/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 6/2019 28/06/2019
153/UBND-TCKT Thực hiện quy chế dân chủ tháng 5/2019 31/05/2019
118/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 04/2019 02/05/2019
86/UBND-TCKT Thực hiện quy chế dân chủ tháng 3/2019 29/03/2019
52/UBND-TCKT Công văn tình hình thực hiện QCDC tháng 2/2019 28/02/2019
33/UBND-TCKT Thực hiện QCDC và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 01/2019 30/01/2019
279/UBND-TCKT Thực hiện QCDC tháng 11/2018 30/11/2018
247/UBND-TCKT Vv thực hiện QCDC và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 10/2018 01/11/2018
222/UBND-TCKT V/v thực hiện QCDC và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 09/2018 02/10/2018
196/UBND-TCKT V/v Thực hiện quy chế dân chủ phối hợp trong công tác thu thuế tháng 08/2018 30/08/2018
170/UBND-TCKT Vv thực hiện QCDC và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 07/2018 31/07/2018
143/UBND-TCKT Thực hiện Quy chế dân chủ và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 6/2018 27/06/2018
85/UBND-TCKT Thực hiện Quy chế dân chủ và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 4/2018 27/04/2018
64/UBND-TCKT Thực hiện Quy chế dân chủ và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 3/2018 30/03/2018
38/UBND-TCKT Thực hiện Quy chế dân chủ tháng 2/2018 28/02/2018
23/UBND-TCKT Thực hiện quy chế dân chủ và quy chế phối hợp trong công tác thu thuế tháng 1/2018 31/01/2018
09/HĐ-UBND Hướng dẫn Quy trình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Quận Long Biên 18/09/2017
3971/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hà Nội 30/06/2017
Hiển thị 1 - 20 trong 26 kết quả.

quy chế dân chủ