lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03 năm 2020

Ngày đăng 28/02/2020 | 10:15  | Lượt xem: 34
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02 năm 2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 02:33  | Lượt xem: 37
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 01 năm 2020

Ngày đăng 03/01/2020 | 04:44  | Lượt xem: 51
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 01 năm 2020

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý I năm 2020

Ngày đăng 03/01/2020 | 08:33  | Lượt xem: 62
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý I năm 2020

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11/2019

Ngày đăng 08/11/2019 | 03:02  | Lượt xem: 74
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 10/2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 09:58  | Lượt xem: 64
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 10/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 09/2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 09:56  | Lượt xem: 60
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 09/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 08/2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 09:53  | Lượt xem: 56
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 08/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 07/2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 09:48  | Lượt xem: 54
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 07/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 06/2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 09:41  | Lượt xem: 45
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 06/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 05/2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 10:03  | Lượt xem: 61
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 05/2019. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 04/2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 10:02  | Lượt xem: 63
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 04/2019. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03/2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 09:58  | Lượt xem: 56
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03/2019. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02/2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 09:56  | Lượt xem: 54
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02/2019. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 01/2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 09:53  | Lượt xem: 58
Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 01/2019. Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 12/2018

Ngày đăng 08/12/2018 | 10:39  | Lượt xem: 145
Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 12/2018

Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11/2018

Ngày đăng 06/11/2018 | 08:50  | Lượt xem: 148
Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11/2018

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tháng 10/2018 phường Sài Đồng

Ngày đăng 10/10/2018 | 10:42  | Lượt xem: 156
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tháng 10/2018 phường Sài Đồng, chi tiết tại đây

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tháng 9/2018 phường Sài Đồng

Ngày đăng 01/09/2018 | 09:24  | Lượt xem: 164
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tháng 9/2018 phường Sài Đồng

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 30/07/2015 | 06:28  | Lượt xem: 359
I. Thời gian: Ngày thứ hai hàng tuần. - Sáng: từ 8h đến 11h30. - Chiều: từ 14h00 đến 16h00.   II. Địa điểm: Phòng tiếp dân, trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Sài Đồng....