lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 01 năm 2020

Ngày đăng 03/01/2020 | 04:44  | Lượt xem: 21
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 01 năm 2020

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý I năm 2020

Ngày đăng 03/01/2020 | 08:33  | Lượt xem: 30
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý I năm 2020

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11/2019

Ngày đăng 08/11/2019 | 03:02  | Lượt xem: 52
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 10/2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 09:58  | Lượt xem: 42
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 10/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 09/2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 09:56  | Lượt xem: 37
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 09/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 08/2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 09:53  | Lượt xem: 38
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 08/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 07/2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 09:48  | Lượt xem: 33
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 07/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 06/2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 09:41  | Lượt xem: 31
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 06/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 05/2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 10:03  | Lượt xem: 53
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 05/2019. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 04/2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 10:02  | Lượt xem: 56
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 04/2019. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03/2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 09:58  | Lượt xem: 49
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03/2019. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02/2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 09:56  | Lượt xem: 46
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02/2019. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 01/2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 09:53  | Lượt xem: 51
Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 01/2019. Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 12/2018

Ngày đăng 08/12/2018 | 10:39  | Lượt xem: 137
Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 12/2018

Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11/2018

Ngày đăng 06/11/2018 | 08:50  | Lượt xem: 137
Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11/2018

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tháng 10/2018 phường Sài Đồng

Ngày đăng 10/10/2018 | 10:42  | Lượt xem: 149
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tháng 10/2018 phường Sài Đồng, chi tiết tại đây

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tháng 9/2018 phường Sài Đồng

Ngày đăng 01/09/2018 | 09:24  | Lượt xem: 151
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tháng 9/2018 phường Sài Đồng

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 30/07/2015 | 06:28  | Lượt xem: 351
I. Thời gian: Ngày thứ hai hàng tuần. - Sáng: từ 8h đến 11h30. - Chiều: từ 14h00 đến 16h00.   II. Địa điểm: Phòng tiếp dân, trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Sài Đồng....

Nội quy tiếp công dân

Ngày đăng 29/07/2015 | 08:23  | Lượt xem: 1089
Nội quy tiếp công dân tại UBND phường Sài Đồng