văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
02/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát việc đảm bảo VSATTP trên địa bàn phường 02/04/2018
01/TB-TTHĐND Thông báo công tác giám sát của TT HĐND phường 21/03/2018
03/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường Sài Đồng quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 20/03/2018
08/KH-TTHĐND Kế hoạch giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND phường khóa III 07/03/2018
01/QĐ-TTHĐND Quyết định V/v thành lập đoàn giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. 06/03/2018
02/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường Sài Đồng tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018 23/02/2018
07/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản lý và thực hiện VSMT trên địa bàn phường Sài Đồng năm 2018 06/02/2018
01/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường Sài Đồng tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018 23/01/2018
13/HĐND-VP V/v Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 1/2018 29/12/2017
26/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 27/12/2017
11/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách phường năm 2018 26/12/2017
10/2017/NQ-HĐND Về chường trình giám sát năm 2018 của thường trực HĐND và các ban HĐND phường Sài Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/12/2017
9/NQ-HĐND V/v Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó trưởng ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/12/2017
08/NQ-HĐND V/v cho thôi nhiệm vụ phó ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/12/2017
07/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 của phường Sài Đồng 25/12/2017
06/TTr-HĐND V/v Bầu phó trưởng ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 20/12/2017
25/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND phường Sài Đồng khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 18/12/2017
08/TB-HĐND Thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 01/12/2017
05/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 29/11/2017
23/BC-HĐND Báo cáo họa động của HĐND năm 2017 23/11/2017

hội đồng nhân dân