văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát 05/09/2019
8/HĐND-VP V/v lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 9/2019 04/09/2019
13/BC-HĐND Hoạt động của HĐND phường Sài Đồng tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 22/08/2019
12/TB-HĐND Kết luận giám sát của Thường trực HĐND phường về thực hiện tuyến phố văn minh đô thị năm 2019 (Phố Sài Đồng) 12/08/2019
7/HĐND-VP V/v: Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 8/2019 02/08/2019
6/KH-HĐND Kế hoạch giám sát việc thực hiện tuyến phố văn minh đô thị (phố Sài Đồng) 12/07/2019
11/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND phường khoá III - Nhiệm kỳ 2016 - 2021 05/07/2019
10/BC-HĐND BÁO CÁO Khắc phục kêt quả giám sát công quản lý tài sản công đối với trung tâm VH-TT phường, các NVH- TDP và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường 01/07/2019
6/HĐND-VP Công văn Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 7/2019 01/07/2019
1/NQ-HDND Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng cuối năm 2019 01/07/2019
6/HĐND-VP Công văn Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 7/2019 01/07/2019
8/BC-UBND Hoạt động của HĐND phường Sài Đồng tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019 24/05/2019
2/TB-HĐND Về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND phường khoá III - Nhiệm kỳ 2016 – 2021 20/05/2019
7/BC-HĐND Báo cáo Kết quả giám sát công tác quản lý tài sản công đối với các nhà trường 15/05/2019
6/BC-HĐND Kết quả giám sát việc quản lý tài sản công đối với các nhà văn hóa TDP và trung tâm văn hóa –thể thao phường 15/05/2019
5/BC-HĐND Báo cáo Kết quả giám sát công tác quản lý tài sản công đối với các nhà trường 14/05/2019
5/HĐND-VP Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 5/2019 06/05/2019
4/BC-HĐND Hoạt động của HĐND phường Sài Đồng tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019 23/04/2019
4/HĐND-VP Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 4/2019 29/03/2019
3/BC-HĐND Hoạt động của HĐND phường Sài Đồng quý Ivà nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 20/03/2019

hội đồng nhân dân