văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
13/HĐND-VP V/v Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 1/2018 29/12/2017
26/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 27/12/2017
11/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách phường năm 2018 26/12/2017
10/2017/NQ-HĐND Về chường trình giám sát năm 2018 của thường trực HĐND và các ban HĐND phường Sài Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/12/2017
9/NQ-HĐND V/v Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó trưởng ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/12/2017
08/NQ-HĐND V/v cho thôi nhiệm vụ phó ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/12/2017
07/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 của phường Sài Đồng 25/12/2017
06/TTr-HĐND V/v Bầu phó trưởng ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 20/12/2017
25/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND phường Sài Đồng khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 18/12/2017
08/TB-HĐND Thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 01/12/2017
05/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 29/11/2017
23/BC-HĐND Báo cáo họa động của HĐND năm 2017 23/11/2017
07/TB-TTHĐND Thông báo chương trình kỳ họp 21/11/2017
22/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường Sài Đồng tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017 20/10/2017
06/TBKL-HĐND Thông báo Kết quả giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Trên địa bàn phường năm 2017 22/09/2017
21/BC-TTHĐND Báo cáo Hoạt động của HĐND phường Sài Đồng 9 tháng đầu năm và Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 22/09/2017
20/BC-HĐND Báo cáo Hoạt động của HĐND phường Sài Đồng tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2017 19/09/2017
19/BC-HĐND Báo cáo kết quả khảo sát của TT HĐND phường về công tác VSMT trên địa bàn TDP 18 phường Sài Đồng 12/09/2017
18/BC-TTHĐND Báo cáo Hoạt động của HĐND phường Sài Đồng 8 tháng đầu năm 2017 07/09/2017
04/TTr-TTHĐND V/v Đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sài Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021 29/06/2017

hội đồng nhân dân