văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
04/QĐ-TTHĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát của TTHĐND 25/07/2018
10/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường Sài Đồng tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018 23/07/2018
09/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu HĐND phường khóa III - Nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/07/2018
08/BC-TT HĐND Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND phường khóa III 20/06/2018
07/BC-UBND Báo cáo hoạt động của HĐND phường Sài Đồng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 20/06/2018
03/TB-UBND Thông báo nội dung kỳ họp thứ sáu HĐND phường khóa III Nhiệm kỳ 2016 - 2021 01/06/2018
06/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường Sài Đồng tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018 24/05/2018
02/TB-HĐND Thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND phường khóa III - Nhiệm kỳ 2016 - 2021 21/05/2018
06/BC-BPC Báo cáo kết quả giám sát của ban pháp chế việc thực hiện Luật dân quân tự vệ tại phường Sài Đồng năm 2018 15/05/2018
09/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND phường khóa III - Nhiệm kỳ 2016 - 2021 01/05/2018
05/BC-UBND Báo cáo hoạt động của HĐND phường Sài Đồng tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018 23/04/2018
04/BC-HĐND Báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin tại phường Sài Đồng 20/04/2018
01/KL-HĐND Kết luận kết quả giám sát việc giải quyết trả lời một số kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 19/04/2018
02/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát việc đảm bảo VSATTP trên địa bàn phường 02/04/2018
01/TB-TTHĐND Thông báo công tác giám sát của TT HĐND phường 21/03/2018
03/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường Sài Đồng quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 20/03/2018
08/KH-TTHĐND Kế hoạch giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND phường khóa III 07/03/2018
01/QĐ-TTHĐND Quyết định V/v thành lập đoàn giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. 06/03/2018
02/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường Sài Đồng tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018 23/02/2018
07/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản lý và thực hiện VSMT trên địa bàn phường Sài Đồng năm 2018 06/02/2018

hội đồng nhân dân